Zapraszamy na nasze stoisko podczas Międzynarodowej Wystawy Psów w Bytomiu 8-9.06.2019 r.

Szukaj

 • 0

Regulamin

Regulamin sklepu Creative 21 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Sklep internetowy Creative 21 [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"]. 

2. Właścicielem Sklepu jest: Aleksandra Zaczyńska, ul. prof. Tadeusza Banachiewicza 13/6,  41-800 Zabrze, NIP: 6482782859, tel. 577-150-521, adres email: kontakt@creative21.pl . 

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem. 

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto. 

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. 

§2 Zamówienia 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • poprzez dodanie produktu do koszyka dostępnego na stronie internetowej Sklepu, 
 • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu, 
 • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu  

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru, tj.: Imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu i adres e-mail. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy. 

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. 

§3 Płatności 

1. Klient ma do wyboru formy płatności:
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 • Płatności Shoplo za pośrednictwem BlueMedia
 • Płatność przy odbiorze, przy wysyłce za pobraniem

Przyjmujemy płatności za pomocą płatności shoplo, za pośrednictwem Blue Media. Akceptujemy płatności kartą:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. 

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. 

§4 Wysyłka towaru 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła na terenie Polski za pośrednictwem:

 • Paczkomatów Inpost,
 • firmy kurierskiej lub 
 • udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu. 

Wysyłka towaru poza granice kraju odbywa się za pomocą:

 • Poczty Polskiej
 • firm kurierskich

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji. 

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. 

§5 Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Klienta, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. 

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji. 

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. 

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru. 

5. Reklamacji nie podlegają produkty, które mają wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przegryzienia, zużycia, czy na skutek działania wilgoci i innych uszkodzeń. 

§6 Prawo odstąpienia od umowy 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. 

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. 

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę. W przypadku zwrotu, środki są zwracane na to samo konto, z którego nastąpiła płatność, natomiast w sytuacji zapłaty kartą, zwrot także jest na tą samą kartę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach: 

 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy; 
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania; 
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; 
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną; 
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; 

§7 Ochrona prywatności 

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu, 

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta. 

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego newsletter. 

4. Dane podane przez klienta są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz jeśli klient wyraził zgodę, dane mogą być przetwarzane w celach reklamowo – promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) 

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

5. Informacje na temat plików cookie, zostały umieszczone w zakładce Polityka Prywatności

§8 Własność intelektualna 

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. 

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu. 

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. 

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta. 

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów