;)

Szukaj

 • 0

Regulamin

Regulamin sklepu Creative 21 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Sklep internetowy Creative 21 [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"]. 

2. Właścicielem Sklepu jest: Aleksandra Zaczyńska, ul. prof. Tadeusza Banachiewicza 13/6, 41-800 Zabrze, NIP: 6482782859, tel. 577-150-521, adres email: kontakt@creative21.pl . 

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem. 

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto. 

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. 

§2 Zamówienia 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • poprzez dodanie produktu do koszyka dostępnego na stronie internetowej Sklepu, 
 • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu, 
 • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu  

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru, tj.: Imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu i adres e-mail. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy. 

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. 

§3 Płatności i dostawa

1. Klient ma do wyboru formy płatności:
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 • Płatności Shoplo za pośrednictwem BlueMedia
 • Płatność przy odbiorze, przy wysyłce za pobraniem
 • Płatność za pomocą PayPal

Przyjmujemy płatności za pomocą płatności shoplo, za pośrednictwem Blue Media. Akceptujemy płatności kartą:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy

Koszty dostawy

 • paczkomat 10,90 zł
 • paczkomat za pobraniem 14,00 zł
 • kurier DPD 16,00 zł
 • kurier za pobraniem 20,00 zł

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. 

§4 Wysyłka towaru 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła na terenie Polski za pośrednictwem:

 • Paczkomatów Inpost,
 • firmy kurierskiej lub 
 • udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu. 

Wysyłka towaru poza granice kraju odbywa się za pomocą:

 • Poczty Polskiej
 • firm kurierskich

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji. 

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. 

§5 Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Klienta, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. 

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji. 

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. 

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru. 

5. Reklamacji nie podlegają produkty, które mają wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przegryzienia, zużycia, czy na skutek działania wilgoci i innych uszkodzeń. 

§6 Prawo odstąpienia od umowy 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. 

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. 

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę. W przypadku zwrotu, środki są zwracane na to samo konto, z którego nastąpiła płatność, natomiast w sytuacji zapłaty kartą, zwrot także jest na tą samą kartę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach: 

 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy; 
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania; 
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; 
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną; 
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; 

§7 Ochrona prywatności 

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu, 

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta. 

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego newsletter. 

4. Dane podane przez klienta są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz jeśli klient wyraził zgodę, dane mogą być przetwarzane w celach reklamowo – promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) 

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

5. Informacje na temat plików cookie, zostały umieszczone w zakładce Polityka Prywatności

§8 Własność intelektualna 

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. 

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu. 

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. 

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta. 

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów